Informujemy, że w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Mławie ul. Lelewela 9,w terminach od 11.06.22r do 20.08.22r organizowane są zajęcia w formie maratonów.

11-12.06.2022r

,, Praca nad poczuciem własnej Wartości ” – dla osób uzależnionych od alkoholu w pogłębionym programie terapii

11-12.06.2022r

,, Konstruktywne radzenie sobie ze złością” – dla osób uzależnionych od alkoholu w intensywnym programie terapii

01-02.07.2022r

,, Praca nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości” – dla osób współuzależnionych

09-10.07.2022r

,, Męskość” – dla osób uzależnionych od alkoholu w intensywnym i pogłębionym programie terapii

19-20.08.2022r

,, Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich” – dla osób uzależnionych od alkoholu w intensywnym programie terapii

Wyżej wymienione zajęcia są ujęte w programie zdrowotnym
w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Mławie ul. J. Lelewela 9.

Zapisy w Przychodni w rejestracji lub u terapeutów pod numerem telefonu 23 655 28 64