Zwolniło się 1 miejsce na staż kliniczny w terminie od 07.03.2022 do 18.03.2022r.