Grupa Tożsamości (poniedziałki w godz.od 17.00 do 19.00) również przechodzi na tele-porady).☎️

Pacjenci uczęszczający na powyższą grupę zostaną powiadomieni telefonicznie o wyznaczonej dla nich godzinie do kontaktowania się z terapeutą Józefem Bazylczyk. 🧐

Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia ! 😃