Informujemy, że w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Mławie ul. Lelewela 9 w ramach zajęć uzupełniających dla pacjentów Poradni odbędą się  są zajęcia w systemie dwudniowych Maratonów mające na celu podnoszenie kwalifikacji społecznych pacjentów.

W ramach zajęć  pacjenci będą pracowali nad:

– Wzmacnianiem poczucia własnej wartości   ( 10-11 Września)

– Konstruktywnym rozwiązywaniem konfliktów interpersonalnych  (24-25 września)

– Konstruktywnym radzeniem sobie ze złością   (08-09 październik)

– Praca nad Męskością   (22-23 październik)

– Asertywnymi zachowaniami abstynenckimi (05-06 listopad)

Zajęcia w całości są sfinansowane ze środków  Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19

Zapisy w Poradni osobiście u terapeutów prowadzących zajęcia lub w rejestracji nr tel.(23 655 28 64)