TAZA – Jak odmawiać picia alkoholu, kogo i jak informować o uzależnieniu, leczeniu i abstynencji. Jak zachowywać się w sytuacjach alkoholowych?! 🧐


Zapraszamy na trening w dniach 7 i 8 maja od godz. 10.00🙂


Terapeuci prowadzący: 😎

* Hanna Zawodnik

* Józef Bazylczyk