Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Mławie

Adres: Ul. Joachima Lelewela 9 (dawne WKU)

Telefon do Rejestracji: (23) 655 28 64

Email: mlawa@osrodek-dzialdowo.pl

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 do 19.30

W Poradni pracują:

Kierownik:

 • Dorota Joanna Reguła

Terapeuci:

 • Aldona Krupa
 • Nina Bucholska
 • Katarzyna Kosek
 • Oliwia Jakubowska
 • Mirosław Wyszyński

Lekarz psychiatra:

 • Iwona Kaszuba

Obsługa administracyjna:

 • Małgorzata Wyszyńska

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia realizuje:

 • psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • psychoterapię dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyki, używki),
 • psychoterapię dla osób uzależnionych od hazardu,
 • psychoterapię dla osób z zaburzeniami charakterystycznymi dla DDA,
 • psychoterapię dla osób żyjących w  związku z osobą uzależnioną, tzn. osób współuzależnionych,
 • indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu (CANDIS)
 • program ograniczania picia (POP)

INFORMACJE DLA PACJENTA

1. Pierwsza wizyta

Na pierwszą wizytę do terapeuty pacjent zgłasza się osobiście, dzwoni pod numer telefonu (23) 655-28-64 lub dokonuje rejestracji drogą elektroniczną na adres
mlawa@osrodek-dzialdowo.pl. Pacjenta obowiązuje kolejka oczekujących.

2. Leczenie

Specjalista psychoterapii ustala indywidualny plan leczenia i decyduje o następnych etapach leczenia. Informuje pacjenta o terminach kolejnych wizyt. Terapia obejmuje uczestnictwo w zajęciach grupowych i sesjach indywidualnych.

Etapy leczenia uzależnień:

etapy leczenia uzaleznienn

3. Zakończenie leczenia

Program leczenia trwa od 1,5 roku do 2 lat.

4. Terapia współuzależnienia

Terapia obejmuje uczestnictwo w sesjach indywidualnych i sesjach grupowych.

5. Terapia dla osób z zaburzeniami charakterystycznymi dla DDA

Terapia obejmuje uczestnictwo w sesjach indywidualnych

6. Program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu (CANDIS)

Terapia obejmuje uczestnictwo w 10 sesjach indywidualnych

7. Program Ograniczania Picia (POP)

Terapia obejmuje uczestnictwo w 10 sesjach grupowych (po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych)

8. Spotkania absolwentów (osób uzależnionych które ukończyły leczenie)

Pacjent może uzyskać kopię dokumentacji medycznej z poradni oraz uzyskać zaświadczenie o przebiegu oraz ukończeniu leczenia.

Leczenie jest nieodpłatne, w ramach umowy z NFZ.

Zapewniamy fachową pomoc, dyskrecję i leczenie w przyjaznej atmosferze.