Rejestracja pacjentów odbywa się poprzez osobiste zgłoszenie się do tutejszego Ośrodka lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 19:00 pod numerem telefonu 23 697 29 82.

Po osobistej lub telefonicznej rejestracji każdy pacjent zostaje przyjęty tego samego dnia,  w którym zgłosił się do placówki bądź za zgodą pacjenta zostaje wyznaczony termin spotkania.

Przyjmowani są zarówno pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne, jak
i nieubezpieczeni.

Wizyt domowych nie wykonujemy

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

ZAPISU NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH MOŻNA DOKONAĆ W REJESTRACJI OŚRODKA


Godziny pracy sekretariatu

  • 7.30 – 19.00

Pracownicy Administracji

  • mgr Daria Kołecka – Specjalista ds. administracji
  • mgr Anna Orłowska – Specjalista ds. administracji
  • mgr Mirosława Pazik – Specjalista ds. administracji