Dorota Joanna Reguła NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usług elektronicznych dla Dorota Joanna Reguła NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez NZOZ mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego oraz usług świadczonych on-line na poziomie transakcyjnym

Dofinansowanie projektu z UE: 595 124.74 PLN

logo eu