Nina Bucholska

mgr pedagogiki
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (nr 331).

Oliwia Jakubowska

 mgr psychologii
Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

Iwona Kaszuba

lekarz Specjalista Psychiatra (nr praw. wyk. zaw. 347 0893).
Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

Katarzyna Kosek

mgr pedagogiki, psycholog
Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

Aldona Krupa

mgr pedagogiki
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (nr 820)

Mirosław Wyszyński

mgr socjologii
Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

ADMINISTRACJA

Małgorzata Wyszyńska

Technik prac biurowych