Beata Jarząb

mgr pedagogiki
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (nr 439).

Katarzyna Wytych

mgr pedagogiki
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (nr 941).

Jerzy Łączyński

Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień (nr 192).

Wiktor Kowalski

lekarz Psychiatra (nr praw. wyk. zaw. 6175588).