Nasza Placówka istnieje od września 2004r. Cały czas tworzy ją ten sam zespół terapeutów. Zapewniona jest także opieka lekarza psychiatry. Pacjentów przyjmujemy od 8.00 do 19.00. Pracujemy w oparciu o kontakt indywidualny i pracę grupową. Każda zgłaszająca się do nas osoba jest umawiana na konkretny termin i ma przydzielonego terapeutę, który diagnozuje i ustala indywidualny plan terapii. Droga pacjenta zwykle zaczyna się od udziału w grupie wstępnej, która pozwala zaklimatyzować się w naszej Poradni i motywuje do dalszej pracy nad sobą. Po jej ukończeniu Pacjent rozpoczyna intensywny program terapii, który trwa ok roku. W tym czasie uczęszcza na grupy tematyczne z zakresu indywidualnego planu oraz sesje indywidualne ze swoim terapeutą. Po tym czasie jest możliwość podjęcia dalszej pracy nad sobą, uczęszczając na grupę rozwoju osobistego, która również trwa ok roku. Pełen cykl pracy terapii zamyka się w dwóch latach. Ten okres przygotowuje pacjenta do kontynuowania pracy nad sobą w oparciu o grupy samopomocowe. Ukończenie terapii nie jest jednoznaczne z zerwaniem kontaktu z Poradnią. Pacjenci mogą zgłaszać się na spotkania do swojego indywidualnego terapeuty i korzystać z udziału w grupach w sytuacjach kryzysowych.

W ofercie naszej Poradni znajduje się również terapia dla osób z rodzin z problemem alkoholowym (współuzależnienie, DDA) w kontakcie indywidualnym i grupowym oraz praca z parą. Ponadto dajemy pomoc osobom z problemem hazardu i innymi problemami uzależnień.

Oprócz pracy terapeutycznej budujemy relacje z pacjentami spotykając się podczas różnych uroczystości. Szczególnym dniem dla nas i jak i dla pacjentów i ich rodzin jest spotkanie wigilijne.

Harmonogram grup

Dzień tygodnia Uzależnienie Współuzależnienie
Poniedziałek Moja tożsamość (16.00-18.00)
Wtorek Wstępna (9.00-11.00) Wstępna (16.00-18.00)
Środa Moje doświadczenia życiowe (16.00-18.00)
Czwartek Moje ograniczenia i możliwości (16.00-18.00)
Piątek Grupa zapobiegania nawrotom (16.00-18.00)