13 – 100 Nidzica
ul. Warszawska 10

tel./fax + 48 89 625 65 66
mail: nidzica@osrodek-dzialdowo.pl