Małgorzata Kosek – Malanowska

mgr pedagogiki, psycholog
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (nr 346)

Lidia Milczarek

mgr pedagogiki
Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

Agnieszka Witkowska

mgr pedagogiki
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (nr 808)

Andrzej Stępniewicz

lekarz Specjalista Psychiatra (nr praw. wyk. zaw. 1284946)