Nasza Przychodnia działa na terenie Nidzicy od 2000r. Tworzą ją specjaliści psychoterapii uzależnień. Pacjentom zapewniamy również opiekę lekarza psychiatry. Pracujemy od godziny 8.00 do 19.00. Terapia odbywa się w oparciu o kontakt indywidualny oraz pracę w grupie.

Każda zgłaszająca się do nas osoba jest umawiana na konkretny termin i ma przydzielonego terapeutę, który diagnozuje i ustala indywidualny plan terapii. Pacjent rozpoczyna terapię zwykle od programu wstępnego, gdzie ma możliwość zaklimatyzowana się w naszej Poradni i motywuje się do dalszej pracy nad sobą. Po ukończeniu etapu wstępnego przychodzi czas na intensywny program terapii, który trwa ok roku. W tym czasie Pacjent uczęszcza na grupy tematyczne z zakresu indywidualnego planu oraz sesje indywidualne ze swoim terapeutą. Następnym krokiem jest grupa rozwoju osobistego, która również trwa ok roku.

Pełen cykl terapeutyczny zamyka się w dwóch latach. Ten okres przygotowuje pacjenta do samodzielnego kontynuowania pracy nad sobą. Niemniej jednak ukończenie terapii nie jest jednoznaczne z zerwaniem kontaktu z Poradnią. Pacjenci będąc w kryzysie zawsze mogą umówić się ze sowim terapeutą bądź zgłosić się na grupę.

W ofercie naszej Poradni znajduje się również terapia dla osób z rodzin z problemem alkoholowym (współuzależnienie, DDA), w kontakcie indywidualnym i grupowym oraz praca z parą. Ponadto dajemy pomoc osobom z problemem hazardu i innymi problemami uzależnień.

Pracę terapeutyczną stawiamy na pierwszym miejscu. Natomiast staramy się budować relacje z pacjentami również podczas różnych uroczystości. Szczególnym dniem dla nas  jak i dla pacjentów jest wigilia, którą co roku organizujemy w naszej Placówce. To wyjątkowy dzień, w którym spotykają się absolwenci naszej Poradni oraz pacjenci w terapii.

Harmonogram grup

Dzień tygodnia Uzależnienie  

Współuzależnienie

Poniedziałek Bezsilność (16.00-18.00) Kontakt indywidualny
Wtorek Moja Tożsamość (16.00-18.00)
Środa Nawroty (16.00-18.00)
Czwartek Grupa wsparcia (dyspanseryjna) (11.00-13.00)
Piątek Destrukcja (16.00-18.00)