Staż trwa 10 dni roboczych tj. 2 tygodnie od poniedziałku do piątku. Stażysta rozpoczyna staż pierwszego dnia od godz. 8.00 a kończy 10-tego dnia o godzinie 19.00.

W trakcie dnia stażysta ma prawo do 2-godzinnej przerwy na posiłek w godz. 14.30-16.30

1 dzień (poniedziałek) – 10 godzin stażu

 • zapoznanie się z warunkami stażu, zadaniami do wykonania, zasadami pracy obowiązującymi w placówce, opiekunem i kierownikiem stażu
 • zapoznanie się ze scenariuszami zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 • udział w grupach terapeutycznych wg. planu placówki ( w załączeniu) lub oddziale dziennym polegający na obserwacji ( rozumienie procesu grupowego), wybór wybranych pacjentów z grupy w celu obserwacji i rozumienia pacjenta na tle grupy.

2 dzień ( wtorek) – 10 godzin stażu

 • udział w grupach terapeutycznych wg. planu palcówki lub oddziale dziennym, dalsza obserwacja procesów grupowych i wybór lub obserwacja wybranego wcześniej pacjenta na tle grupy.
 • omówienie z opiekunem stażu wyboru pacjentów z grupy do dalszej pracy podczas stażu i ustalenie samodzielnego prowadzenia sesji terapii grupowej

3 dzień ( środa) – 10 godzin stażu

 • obserwacja/ prowadzenie grup terapeutycznych wg. planu placówki lub oddziału dziennego – wcześniej ustalona praca z opiekunem stażu
 • indywidualne prace z pacjentami wybranymi wcześniej z grupy (jeśli istnieje taka potrzeba)
 • prowadzenie samodzielnej dokumentacji rozumienia pacjenta i procesów grupowych potrzebnej do prezentacji na zebraniu klinicznym

4 dzień ( czwartek ) – 10 godzin stażu

 • wszystkie zadania z 3 dnia stażu
 • udział w zebraniu klinicznym o godz. 11.00 ( prezentacja prowadzonych przez siebie i obserwowanych grup terapeutycznych – rozumienie procesu grupowego oraz rozumienie wybranego pacjenta na tle grupy)

5,6,7,8 dzień ( piątek, poniedziałek, wtorek, środa) – każdego dnia 10 godzin stażu

 • wszystkie zadania z 3 dnia stażu

9 dzień stażu ( czwartek) – 10 godzin stażu

 • wszystkie zadania z 3 dnia stażu
 • udział w zebraniu klinicznym o godz. 11.00 ( prezentacja prowadzonych przez siebie i obserwowanych grup oraz dalsze rozumienie wybranego pacjenta na tle grupy), podsumowanie stażu i zwroty od zespołu placówki.

10 dzień stażu ( piątek ) – 10 godzin stażu

 • wszystkie zadania z 3 dnia stażu
 • zakończenie stażu – konsultacja z opiekunem stażu, wypełnienie ankiety stażowej, wpis do księgi stażysty i odbiór zaświadczenia.

Ponadto stażysta uczestniczy w codziennych konsultacjach zespołu i wykonuje wszystkie zadania pracowników placówki ( staje się członkiem zespołu), każdego dnia istnieje możliwość konsultacji swojej pracy z opiekunem stażu bądź innym członkiem zespołu po wcześniejszym ustaleniu czasu spotkania.

W ustalone soboty i niedziele w placówce odbywają się maratony terapeutyczne, w których stażysta może uczestniczyć.

Program stażu zawiera następujące elementy:

 • samodzielne prowadzenie co najmniej czterech sesji terapii grupowej w obecności opiekuna stażu bądź innego terapeuty prowadzącego zajęcia.
 • prezentacja na zebraniu klinicznym grupy terapeutycznej prowadzonej przez siebie i obserwowanej ( rozumienie procesu grupowego)
 • omówienie na zebraniu klinicznym lub z opiekunem stażu wybranego pacjenta z grupy ( rozumienie pacjenta na tle grupy).
 • wykonywanie wszystkich zadań przewidzianych w placówce ( stażysta staje się członkiem zespołu)