INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień mieszczący się przy ul. Rydygiera 6 w Działdowie jest jednostką NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie.

Intensywny program terapeutyczny (zakres podstawowy) realizowany jest w ciągu
8 tygodni. Osoby, które chcą podjąć terapię zgłaszają się osobiście

W okresie ewentualnego oczekiwania na przyjęcie, pacjenci uczestniczą w terapii ambulatoryjnej w Przychodni.

 Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie, w przypadku nie potwierdzenia uprawnień w systemie EWUś.

Pacjent ma prawo do uzyskania zaświadczenia o zgłoszeniu się, uczęszczaniu oraz ukończeniu terapii oraz do otrzymania zwolnienia lekarskiego.

Chęć uzyskania zaświadczenia oraz zwolnienia lekarskiego, należy zgłaszać w sekretariacie.

Godziny pracy sekretariatu: 7.30 – 19.00

 Krok po kroku…

  1. Każda osoba, która chce podjąć terapię w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień zgłasza się osobiście do Poradni Terapii Uzależnień, w celu wstępnej diagnozy uzależnienia i kwalifikacji do przyjęcia na Oddział (nie wymaga żadnego skierowania)
  2. Każdy zgłaszający się pacjent jest przyjmowany przez indywidualnego psychoterapeutę.
  3. W porozumieniu z pacjentem ustalany jest termin przyjęcia do Oddziału, uwzględniający m.in. potrzebę załatwienia ważnych sprawą, które kolidowałyby
    z terapią
  4. Pacjent uczęszczający na zajęcia musi być trzeźwy
  5. O wszystkich sprawach związanych z psychoterapią pacjenta decyduje jego indywidualny psychoterapeuta