REJESTRACJA

Rejestracja pacjentów odbywa się poprzez osobiste zgłoszenie się do tutejszego Ośrodka lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 19:00 pod numerem telefonu 23 697 29 82.

Po osobistej lub telefonicznej rejestracji każdy pacjent zostaje przyjęty tego samego dnia,  w którym zgłosił się do placówki bądź za zgodą pacjenta zostaje wyznaczony termin spotkania.

Chęć uzyskania zaświadczenia prosimy zgłaszać w sekretariacie.

Wizyt domowych nie wykonujemy

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie w przypadku nie potwierdzenia uprawnień w systemie EWUś.

ZAPISU NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH MOŻNA DOKONAĆ W REJESTRACJI OŚRODKA

Godziny pracy sekretariatu 7.30 – 19.00

Krok po kroku…

 1. Każda osoba, która zgłosi się do Ośrodka zostaje przyjęta przez sekretariat. Sekretarka przedstawia informację o zasadach i formach leczenia oraz zapisuje na wizytę (w przypadku jeżeli pacjent nie ma możliwości skorzystania z wizyty tego samego dnia)
 2. Każdy zgłaszający się pacjent jest przyjmowany przez indywidualnego psychoterapeutę.
 3. Indywidualny psychoterapeuta w toku pierwszego spotkania powinien:
  – rozpoznać z jakimi problemami zgłosił się pacjent,
  – ustalić czy problemy z jakimi zgłasza się pacjent do Ośrodka, kwalifikują się do jego przyjęcia
  – rozpocząć proces diagnostyczny pacjenta,
  – przedstawić ofertę Ośrodka,
  – zmotywować do podjęcia psychoterapii w zależności od stopnia problemów,
 4. Po zakończeniu procesu diagnostycznego następuje przyjęcie pacjenta do danego programu psychoterapii uzależnienia, psychoterapii współuzależnienia lub psychoterapii dorosłego dziecka alkoholika.
 5. Pacjent otrzymuje do podpisania kontrakt terapeutyczny i termin rozpoczęcia terapii.
 6. O wszystkich sprawach związanych z psychoterapią pacjenta decyduje jego indywidualny psychoterapeuta.
 7. O wszystkich sprawach związanych z realizacją programu psychoterapii decyduje Zespół Ośrodka.