Jeżeli

  • nie nadużywasz alkoholu więcej niż 10 lat
  • Twoje picie nie spowodowało poważniej destrukcji zdrowotnej i społecznej
  • Dobrze osadzony społecznie: masz wparcie, jesteś aktywny zawodowo,
  • Jesteś uzależniony w stopniu lekkim (konieczna diagnoza na bazie DSM-5)
  • Nie akceptujesz abstynencji jako celu terapii

Przyjdź!

Jest szansa, że zostaniesz zakwalifikowany do Programu Ograniczania Picia, który realizowany jest w terapii grupowej po utworzeniu się grupy. W przypadku nie utworzenia się grupy program wyjątkowo może być realizowany w sesjach indywidualnych.